Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, w skrócie „SITWM”, jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową, która działa na terytorium całej Polski.

 

 

Zrzeszamy inżynierów i techników zainteresowanych:

  • gospodarowaniem wodą,
  • problematyką budownictwa wodnego i inżynierii morskiej,
  • melioracji,
  • łąkarstwa,
  • inżynierii sanitarnej wsi,
  • ochrony środowiska oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i kształtowaniem środowiska.


Naszym celem jest:

  • działanie na rzecz rozwoju techniki, nauki i gospodarki;
  • współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków stowarzyszenia w realizacji ich zadań zawodowych, zainteresowań i potrzeb;
  • ochrona godności, uprawnień i osiągnięć twórczych członków oraz współpraca z całym środowiskiem inżynierów i techników wodnych i melioracyjnych.